fbpx
VLOG ''ZALATANI''
Praktyki lotnicze na M-346 Bielik

Aktualności

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, w której uczestniczyło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w SZ RP, w tym przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej z Dziekanem Wydziału dr. hab. Adamem Radomyskim.

W pracach nad raportem brali udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Głównymcelemopracowanegodokumentu było dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrał zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Król.

aszwoj4

W swoim wystąpieniu podkreślił wagę przygotowanego dokumentu ze względu na aktualne potrzeby Sił Zbrojnych i konieczność zapewnienia ciągłości prowadzenia działań, dostrzeganą zarówno z perspektywy Sztabu Generalnego, jak i NATO. Podziękował także wszystkim uczelniom za podjęcie trudu opracowania pierwszego takiego raportu, który ukazał, w jaki sposób aktualnie funkcjonuje system logistyczny SZ RP. Do podziękowań dołączył także szef Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk dr inż. Robert Woźniak, zwracając uwagę na istotę integracji środowiska naukowego uczelni wojskowych, która stanowi fundament dla dalszego rozwoju systemu logistycznego.

aszwoj 1

Rozpoczynając pierwszy panel konferencyjny, dziekan Jałowiec podkreślił ogromny wkład wszystkich wojskowych uczelni wyższych. Prace powołanego zespołu, który tworzyli specjaliści ds. logistyki – naukowcy i oficerowie Wojska Polskiego – trwały nieprzerwanie od 2017 r., obejmując m.in. spotkania robocze i seminaria naukowe. ‒ Podsumowując prace nad raportem, należy podkreślić, że w tworzenie tego dokumentu zaangażowanych było około 100 osób, które na różnym etapie i w różnym zakresie przyczyniły się do tego, że raport powstał (…). Liczymy na Państwa krytyczne uwagi, ponieważ jest to materiał do dalszej pracy i otwartej dyskusji. Ponadto nic tak nie łączy, jak wspólna praca, dlatego jestem przekonany, że to, co udało nam się dziś osiągnąć, będzie procentowało w przyszłości – dodał.

aszwoj 3

Następnie przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach przygotowywanego raportu, które dotyczyły poszczególnych podsystemów i obszarów systemu logistycznego SZ RP. Wystąpienia dotyczyły m.in.: istoty i wymiaru systemu logistycznego, podsystemu materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury wojskowej, medycznego, a także obszaru wsparcia państwa-gospodarza, logistyki kontraktowej i rozwoju kadr korpusu osobowego logistyki.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów na temat kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

aszwoj 2

***
W skład Komitetu Honorowego Krajowej Konferencji Naukowej weszli:

  • gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (ASzWoj),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (AWL),
  • kontradm.. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (AMW),
  • gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk (LAW).
  • płk dr inż. Robert Woźniak (SG WP).

Patronat medialny nad Krajową Konferencją Naukową „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” sprawowali:  Defence24 i Polska-Zbrojna.