fbpx
VLOG ''ZALATANI''
Praktyki lotnicze na M-346 Bielik

Aktualności

absolutorium2019Dziekan 
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 

zaprasza

wszystkich absolwentów, pracowników Wydziału BNiL oraz całej Uczelni

na uroczyste zakończenie roku akademickiego, 
które odbędzie się 05.07.2019 r. o godzinie 11:00 w auli F3 Wydziału Bezpieczestwa Narodowego i Logistyki.

ROGRAM UROCZYSTOŚCI
1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
2. Wyróżnienie absolwentów za najlepszą pracę dyplomową (magisterską i licencjacką) w roku akademickim 2018/2019.
3. Wyróżnienie absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ze studiów.
4. Wyróżnienie absolwentów za osiągnięcia organizacyjne, sportowe i naukowe.
5. Promowanie absolwentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wystąpienie absolwenta Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
8. Zakończenie uroczystości oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia z absolwentami.

Informacja dla absolwentów
Pobieranie tog i biretów (dot. tylko zamawiających) od godziny 10:00 w szatni budynek F.