fbpx
VLOG ''ZALATANI''
Praktyki lotnicze na M-346 Bielik

Aktualności

Tegoroczne uroczyste Absolutorium kończące rok akademicki 2018-2019, jak i w latach poprzednich, rozpoczęło w takt „Marszu Lotników” wejściem na wydziałową aulę Dziekana i Rady Wydziału. Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI.

Uczestniczyli w niej, oprócz tegorocznych 146 absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia z obydwu prowadzonych na Wydziale dwóch kierunków, przedstawiciele ich rodzin oraz szereg znamienitych gości. Wśród nich absolutorium Wydziału zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele: władz LAW – w osobie prorektora ds. kształcenia i studenckich płk. dr. hab. inż. Adama WETOSZKI, władz Wydziału Lotnictwa z dziekanem prof. dr hab. inż. Markiem Grzegorzewskim, partnerskich uczelni wyższych, w tym Wojskowej Akademii Technicznej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz firmy Aviation Consulting Lublin, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno – Technologicznego S.A. i Grupy Wydawniczej Euro – Media sp. z o.o., Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, a także lokalnych włodarzy i innych komórek organizacyjnych Lotniczej Akademii Wojskowej.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości Dziekan dr hab. Adam RADOMYSKI podsumował roczną działalność naukową i dydaktyczną Wydziału, podziękował za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału i promowanie kolejnych pokoleń absolwentów. Następnym elementem uroczystości było uhonorowanie wyróżnieniami oraz nagrodami rzeczowymi studentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, przygotowali i obronili najlepsze prace dyplomowe, a także godnie reprezentowali Wydział naukowo i sportowo w kraju i za granicą oraz wykazali się w trakcie mijającego roku akademickiego wysokim zaangażowaniem organizacyjnym.

Po wręczeniu nagród Dziekan i Prodziekan Wydziału dokonali mianowania studentów ostatnich roczników studiów na Absolwentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz wręczenia Kart Absolutoryjnych. Swoistego podsumowania dokonała także, w emocjonalnym wystąpieniu, przedstawicielka absolwentów dziękując władzom i kadrze akademickiej Wydziału za spędzone w murach uczelni lata oraz życząc osobom kończącym studia, w rozpoczynającym się nowym etapie ich życia, pomyślności w realizacji planów osobistych i zawodowych.  

Tegoroczne absolutorium było również miejscem wzruszających pożegnań: zasłużonego profesora naszego Wydziału – prof. dr hab. Eugeniusza ZABŁOCKIEGO oraz ustępującego Dziekana dr hab. Adama RADOMYSKIEGO i Prodziekana płk. dr. hab. Piotr MALINOWSKIEGO.   

Tradycyjnie oficjalną część Absolutorium zakończyło odśpiewanie przez zebranych pieśni Gaude Mater Polonia. Po zakończeniu uroczystości uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka w postaci odsłonięcia tablic pamiątkowych z absolwentami Wydziału, którego dokonał ustępujący Dziekan Wydziału.  Po tym przedsięwzięciu przyszedł czas na życzenia dla tegorocznych absolwentów i wspólne pamiątkowe zdjęcia przed budynkiem Wydziału.