fbpx

Delegacja Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Czerniakowskiego na WBNiL

Dariusz Górczyński

W dniach 28-30 Sierpinia 2018 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki gościła delegacja z Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Czerniakowskiego. Wśród delegatów był Szef Wydziału Logistyki Sił Powietrznych, Szef Wydziału Badań oraz Starszy Wykładowca Wydziału Lotnictwa.

Relacja z Uroczystego Absolutorium na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Dariusz Górczyński

Przy dźwiękach „Marsza Lotników” Dziekan i Rada Wydziału w dniu 6 lipca 2018 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki rozpoczęła uroczyste Absolutorium zwieńczające wiele lat pracy studentów kończących studia na Wydziale. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość odbyła się w Klubie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sali widowiskowej i zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości. Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI.

Absolutorium 2018

Dariusz Górczyński

Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 

zaprasza

wszystkich absolwentów, pracowników Wydziału BNiL oraz całej Uczelni

na uroczyste zakończenie roku akademickiego,
które odbędzie się 06.07.2018 r. o godzinie 11:00 w sali Klubu Uczelnianego.