fbpx

Logistyczna współpraca uczelni wojskowych

Dariusz Górczyński

14 czerwca br. przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP wzięli udział w seminarium naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Podróż studyjna do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki

Dariusz Górczyński

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki specjalności Logistyka Wojskowa oraz koła naukowego Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 09 maja 2018 r. uczestniczyli w podróży studyjnej do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Podróż odbyła się w ramach zajęć dotyczących taktyki działania rodzajów wojsk.

Seminaria dla kandydatów zamierzających wszcząć przewód doktorski w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Dariusz Górczyński

nauka, doktorat WSOSPUznany w środowisku naukowym dorobek publicystyczny, doskonała kadra profesorska specjalizująca się w różnych dziedzinach bezpieczeństwa, nowatorskie pomysły dydaktyczne i naukowe to wizytówka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL) Wyższej Szkoły Oficerskie Sił Powietrznych. Działania naukowe podejmowane w WBNiL są efektem realizowania długoletniej strategii jednostki organizacyjnej, w której kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie działalności dydaktycznej z badaniami naukowymi. Działania te zostały dostrzeżone przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która przyznała WBNiL uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Finalna rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.