fbpx

VII International Conference on Military Technologies (ICMT) w Brnie

Dariusz Górczyński

W dniach 30-31 05. br Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski i kpt. dr inż. Daniel Michalski wzięli udział w VII International Conference on Military Technologies (ICMT) w Brnie. W trackie dwudniowej konferencji swoje referaty zaprezentowało ponad 100 prelegentów z Czech, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Lotniczą Akademię Wojskową reprezentował kpt. dr Daniel Michalski, który wygłosił referat nt. „Internet rzeczy w obronie powietrznej - koncepcja rozwiązania systemowego". Wystąpienie przedstawiciela LAW spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników panelu, czego wyrazem były liczne pytania skierowane do prelegenta.

Zajęcia programowe studentów Wydziału w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki

Dariusz Górczyński


W dniu 22.05.2019r. w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka rodzajów wojsk, podchorążowie oraz studenci cywilni kierunku logistyka wojskowa pod przewodnictwem płk. dr. hab. Piotra Malinowskiego i dr. inż. Daniela Michalskiego przebywali w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki. Celem wizyty było zaznajomienie studentów ze strukturą oraz historią zwiedzanych jednostek, wykonywanymi zadaniami oraz wyposażeniem wybranych elementów funkcjonalnych Brygady.

Podróż studyjna do firmy H. & J. Brüggen KG

Czesław Wojdat

W dniu 26 marca 2019 r. 22 osobowa grupa studentów III roku logistyki pod opieką dr. inż. Roberta Brodzika oraz dr. inż. Czesława Wojdata, odbyła podróż studyjną do zakładu produkcyjno-dystrybucyjnego firmy H. & J. Brüggen KG, mającego swoją siedzibę w miejscowości Celejów.

dsc 6814

Wyjazd odbył się w ramach realizacji zajęć programowych. W programie spotkania znalazły się między innymi takie punkty, jak: prezentacja specyfiki linii produkcyjnej oraz zwiedzenie hali dystrybucyjnej i nowo powstałego magazynu wysokiego składowania.

Profesjonalna kadra umożliwiła zapoznanie się ze specyfiką tego wyjątkowego obiektu i odbywających się tam procesów logistycznych. Studenci zapoznali się z całościowym przebiegiem procesu produkcyjnego wybranych produktów żywnościowych oraz związanych z nimi procesów logistycznych. W praktyce mogli zapoznać się także z obwiązującymi bardzo wysokimi standardami zapewnienia jakości produkcji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy podkreślali, że zajęcia wyjazdowe to doskonała lekcja pogłębiająca wiedzę teoretyczną.

dsc 68142

Sympozjum naukowe: "System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019"

Andrzej Sarna

W dniach 20-21 marca br. delegacja Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w składzie: dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu ppłk dr inż. Krzysztof Urban oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Logistyką IliOT dr inż. Czesław Wojdat wzięli udział w sympozjum naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

W spotkaniu, zorganizowanym na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Wydziału Logistyki WAT, oraz gospodarze spotkania, przedstawiciele Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. W trakcie dyskusji omówiono napotkane problemy oraz ustalono kierunki dalszych działań.

Spotkanie było kontynuacją inicjatywy podjętej w listopadzie 2017 r. w Akademii Sztuki Wojennej, której celem oprócz opracowania raportu jest integracja środowisk logistycznych uczelni wojskowych. Kolejne, ostatnie spotkanie naukowe z tego obszaru zaplanowano na 18 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w ramach krajowej konferencji naukowej pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia AszWoj.

Zamojszczyzna w latach 1942-1944 – Polityka okupanta i postawy społeczeństwa.

Dariusz Górczyński

W dniach 20-21 marca 2019 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zamojszczyzna w latach 1942-1944 – Polityka okupanta i postawy społeczeństwa. Stan badań i nowe perspektywy badawcze” przygotowana przez Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW oraz IPN Oddział Lublin i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.