fbpx

Nowy doktor habilitowany w Wydziale Lotnictwa

Rafał Bieńczak

Na wniosek Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów ppłk dr hab. inż. KOMOREK Andrzej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Stopień nadano w dniu 30 maja 2019 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Ppłk dr  hab. inż. Andrzej KOMOREK jest kierownikiem Katedry Awioniki i Systemów Sterowania.

Nadanie tytułu doktora

Rafał Bieńczak

W dniu 25 czerwca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Michał Burek.

Studenci UWM w LAW

Robert Ambroziak

Jak co roku, studenci  Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna wzięli udział w specjalistycznych zajęciach dydaktycznych z zakresu nawigacji lotniczej oraz satelitarnych metod nawigacyjnych wykorzystywanych w lotnictwie w Katedrze Nawigacji Lotniczej Wydziału Lotnictwa - Lotniczej Akademii Wojskowej. Przyjazd do słynnej Szkoły Orląt w Dęblinie, odbył się w dniach 16-17. 04. 2019.