fbpx

Powtórny konkurs na realizację opieki mentorskiej dla specjalności Inżynieria Lotnicza - st. dualne

Rafał Bieńczak

 logo unia

W ramach realizacji projektu studia dualne pt.

„Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Lotnicza Akademia Wojskowa
ponownie zaprasza osoby chętne do składania ofert
dotyczących realizacji opieki mentorskiej dla specjalności Inżynieria Lotnicza

25-lecie Wydziału Lotnictwa

Emilia Cuch

W 2019 r. obchodzimy 25-lecie powstania Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej. W ramach obchodów tego szczególnego wydarzenia w dniach 4-5 września odbyła się konferencja naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, której celem była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji, rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.

Nowy doktor habilitowany w Wydziale Lotnictwa

Rafał Bieńczak

Na wniosek Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów ppłk dr hab. inż. KOMOREK Andrzej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Stopień nadano w dniu 30 maja 2019 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Ppłk dr  hab. inż. Andrzej KOMOREK jest kierownikiem Katedry Awioniki i Systemów Sterowania.

Nadanie stopnia doktora

Rafał Bieńczak

W dniu 25 czerwca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Michał Burek.