W dniach 13-16 lipca w Tureckiej Ankarze Naukowe Koło Młodych Konstruktorów zajęło pierwsze miejsce w konkursie International UAV Turkey Competition. Zespoły biorące udział miały do wykonania dwie misje modelami w lotach autonomicznych z użyciem systemu GPS. Do konkursu przystąpiło około 200 zespołów z całego świata.

Misja pierwsza, polegała na rozpoznaniu kolorów na polu szachownicy 4x4 m, z której każde pole miało wymiary 1x1m. Model nadlatujący nad obiekt, krążąc nad nim musiał obserwować zmiany kolorów i rejestrować je na karcie SD. Po czym lądując odtworzał je w zaobserwowanej kolejności w systemie cyfrowym przed sędziami.

Misja druga, o wiele trudniejsza, ale tym samym ciekawsza - modele miały załadowane trzy kolorowe sześciany na spadochronach - jako ładunki do zrzutu. Model taki musiał więc nadlecieć nad pole kolorów, przechwycić wyświetlany układ, przeanalizować go i w odpowiedniej kolejności zgodnej z tym, co pokazała szachownica, zrzucić je w sektorze zrzutu spadochronów.

W konkursie wzięło udział czterech podchorążych Szkoły Orląt: sierż. pchor inż. Krzysztof Mucha, sierż. pchor inż. Łuksz Żurek, sierż. pchor. inż. Adrian Szymański oraz kpr. pchor. Andrzej Biegański. Opiekunem zespołu był Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk dr Adam Wetoszka.

Na szczególną uwagę zasługuje dość duży wysiłek zespołu w przygotowaniu się do zawodów. Przygotowanie rozpoczęło się pół roku wcześniej i obejmowało opracowanie raportu, opracowanie i budowę modelu oraz testowanie bardzo trudnych lotów autonomicznych aż do opanowania właściwego ich wykonywania. Szczególnie trudnym zagadnieniem było również opracowanie systemu autonomicznej obserwacji kolorów i zrzutu kostek w nakazanej kolejności. Wiele czasu zajęło również testowanie lotów w systemie GPS i zgrywanie systemu ich rozpoznawania oraz autonomicznego zrzutu kostek. Podchorążowie robili to przez okres jednego miesiąca w czasie wolnym na lotnisku modelarskim w Niebrzegowie. Ostateczny sukces I miejsca wynagrodził długi czas spędzony na kalibracji i oblatywaniu systemów modelu.

Międzynarodowy konkurs pokazał, że Naukowe Koło Młodych Konstruktorów WSOSP jest najlepszym zespołem na świecie i na pewno w Europie, który potrafi automatycznie programować trasy lotu bezzałogowych statków powietrznych.

tekst: płk Adam Wetoszka