W miejscowości Bezmiechowa Górna w dniach 16-19 września odbyły się Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze, które są corocznie organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa.

Podczas warsztatów odbywały się wykłady, prezentacje prac studenckich i kół naukowych, zwiedzanie laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej oraz konkurs na bezzałogowy statek powietrzny w kategorii wielowirnikowiec oraz stałopłat.

Mimo niesprzyjającym lotom warunków atmosferycznych nasza uczelnia reprezentowana przez studentów Piotra Kasprzaka i Jana Pytkę z Koła Naukowego Awioników i Koła Naukowego Materiałów Lotniczych zajęła pierwsze miejsce w kategorii wielowirnikowców.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w następnych rozgrywkach.