fbpx

W dniach 24-25 maja, w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wojna i bezpieczeństwo militarne – wojna i migracje”. Otwarta została ona uroczyście przez prorektora UPH prof. dr hab. Mirosława Minkinę. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu badaczy z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. Jej głównym celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i procesów migracyjnych w ujęciu dyscyplin naukowych: nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce, socjologii, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, jak również przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskiem wojny i procesów migracyjnych w XXI wieku. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Minister Beata Kempa – Członek Rady Ministrów.


Jak powiedział, otwierając konferencję, prof. dr hab. Mariusz Kubiak - pomimo negatywnych doświadczeń XX wieku, stosunki międzynarodowe, w wielu przypadkach, regulowane były, i nadal są, metodami konfliktów zbrojnych. Nie oznacza to, że świat po zimnej wojnie znajduje się w permanentnym konflikcie zbrojnym, a tylko to, że wola polityczna niektórych podmiotów prawnych i nieprawnych doprowadza do destrukcji życia politycznego i społecznego oraz ciągłego epatowania zagrożeń militarnych, a co się z tym wiąże, odrodzenie na niespotykaną dotąd skalę ruchów migracyjnych. Współcześnie migracje międzynarodowe stanowią istotny element formującego się ładu międzynarodowego oraz ważny czynnik wpływający na politykę wewnętrzną i zewnętrzną wielu państw. Uznaje się je za fundamentalną wartość, kształtującą nową rzeczywistość społeczną świata. Jako zjawisko o wymiarze globalnym, migracje oddziałują obecnie niemal na wszystkie państwa, czyniąc je organizacjami wysyłającymi, przyjmującymi lub tranzytowymi dla jednostek uwikłanych w przepływy migracyjne.


W tym ważnym przedsięwzięciu naukowym Wydział Lotnictwa reprezentował Kierownik Katedry Taktyki i Uzbrojenia ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, który wygłosił referat nt.: „Użycie lotnictwa Marynarki Wojennej RP w czasie sytuacji kryzysowej na akwenie Morza Bałtyckiego”. Natomiast drugiego dnia konferencji, wspólnie z dr hab. Marcinem Jurgilewiczem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej moderował przebieg sesji plenarnej.

 

Tekst i Foto: KTIU