W dniach 11-12 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Satelitarne Pozycjonowanie - Precyzyjna Nawigacja - Mobilny Monitoring". Celem Konferencji była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.

Zaproszonych gości powitał Prorektor ds. wojskowych Pan płk pil. dr inż. Krzysztof Cur.

W Konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele instytucji państwowych, jednostek wojskowych, szkół wyższych, przemysłu, a także goście z zagranicy.
Wygłoszono 33 referaty.
Wszystkim Uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy.

 

Tekst i Foto: KNL