W dniach 27.08. – 07.09.2018r. podchorążowie pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych uczestniczyli w podróży studyjnej do wybranych jednostek wojskowych z różnych Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem podróży studyjnej było zapoznanie młodych adeptów lotnictwa z historią, tradycjami, a także przeznaczeniem, zadaniami, strukturą organizacyjną, procesem szkolenia oraz sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu poszczególnych JW.


Zgodnie z planem podróży studyjnej zajęcia szkoleniowe realizowane były w; Akademii Wojsk Lądowych, 3. Brygadzie Radiotechnicznej, 31. Batalionie Radiotechnicznym, 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, 1. Brzeskim Pułku Saperów, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 5. Batalionie Dowodzenia, 8. Bazie Lotnictwa Transportowego, 6. Brygadzie Powietrznodesantowej, Regionalnym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, 11. Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.


Podczas zajęć szkoleniowych podchorążowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką szkolenia w wyżej wymienionych JW. Zasób wiedzy jaki podchorążowie wynieśli z tego szkolenia, z pewnością pozwoli im w przyszłości bardziej racjonalnie współdziałać z żołnierzami z różnych Rodzajów Sił Zbrojnych znając i rozumiejąc specyfikę ich służby.


Organizatorem podróży studyjnej i jednocześnie opiekunem grupy był wykładowca z Katedry Taktyki i Uzbrojenia płk rez. mgr inż. Marek Rak. Natomiast pododdziałem podchorążych dowodził ppor. Nikodem Ziemecki z Batalionu Szkolnego.

 

Tekst i Foto: KTIU