W dniu 3 października 2018 r. Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej uroczyście rozpoczął kolejny rok akademicki 2018/2019.
„Mam zaszczyt dokonania Immatrykulacji w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018 to także setna rocznica powstania lotnictwa wojskowego” – tymi słowami, swoje przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019, rozpoczął Dziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI.


„Uroczystość dzisiejsza to szczególna chwila dla Was i dla mnie. Rozpoczynając służbę w lotnictwie 40 lat temu i rok 1978 należał do przełomowych. Wieczorem 16 października 1978 roku z Watykanu do świata dostała się sensacyjna wiadomość. Po śmierci Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał tylko 33 dni, 111 kardynałów na konklawe wybrało arcybiskupa Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową. Dla młodych ludzi rozpoczynających służbę w ojczyźnie było to wydarzenie niespotykane. Intuicyjnie czuliśmy, że świat będzie się zmieniał.

Jakie konsekwencje przyniesie to dla nas żołnierzy i dla naszych rodzin było to wielką niewiadomą, ale byliśmy pełni nadziei. Nazywaliśmy się pokoleniem JPII.

Dzisiaj Wy jesteście pokoleniem nowego stulecia. Zaczynacie studia w innej rzeczywistości. Uczelnia uzyskała status akademii w wyniku wytrwałej pracy wielu nauczycieli akademickich, pilotów instruktorów - wypełniliśmy warunki dla uzyskania tytułu AKADEMII” – mówił prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI.

Swoją obecnością zaszczycili nas:  Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – dr hab. inż. Mirosław Kowalski, Zastępca Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej – płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej – dr inż. Zdzisław Rochal, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Janusz Frączka, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej – dr hab. inż. Anna Stelmach, przedstawiciel Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – dr hab. inż. Marek Mróz, Szef Sztabu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego – płk dr inż. Jarosław Rosiński, Zastępca Dowódcy 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk Krzysztof Wocial, Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych – st. chor. szt. Paweł Jakubik, Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego mgr inż. Andrzej Jaworski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej – dr hab. Adam Radomyski, Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski.

Na zakończenie przemówienia Dziekan złożył życzenia nowoprzyjętym w poczet studentów, życząc im wytrwałości, uporu w studiowaniu, odwagi w zdobywaniu tego co nie zdobyte, czerpania w pełni z dóbr które daje akademia apelując jednocześnie:

„Dbajcie o dobre imię Lotniczej Akademii Wojskowej, bądźcie godnymi następcami ŻWIRKI I WIGÓRY, SKARŻYŃSKIEGO, SKALSKIEGO i wszystkich tych którzy rozsławili polskie lotnictwo”.

Uroczystość była również okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń.

1. Odznakę Pamiątkową Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej nadał:

a. prof. dr. hab. inż. Józefowi ŻURKOWI,
b. dr. Jerzemu BIAŁY;

2. Nagrodą rzeczową Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej wyróżnił

płk. pil. dr. inż. Ireneusza SMYKLĘ;

3. Dziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej za uzyskanie wysokich wyników w nauce wyróżnił:

a. sierż. pchor. Michał ULICZKA;
b. sierż. pchor. Krzysztof KORDYS;
c. sierż. pchor. Damian BARTNIAK;
d. sierż. pchor. Ewa ROSŁAN;
e. sierż. pchor. Mateusz KICEK;
f. st. kpr. pchor. Daniel WRĄBEL
g. Michał CINIAWSKI
h. Volodymyr VYSOCHYN
i. Robert BENKE
j. Adriana GŁĄB
k. Weronika SZKODA
l. Konrad ZIÓŁKOWSKI

4. Za szczególne zaangażowanie w działalność Kół Naukowych działających na Wydziale Lotnictwa wyróżnieni zostali:

a. sierż. pchor. Radosław WITCZAK,
b. kpr. pchor. Maciej CIEŚLIK,
c. st. szer. pchor. Kacper MATAŁOWSKI,
d. Sandra TOPÓR
e. inż. Marek LACKI
f. sierż. pchor. Michał TURKO
g. Filip GAWOR,
h. Michał PIEKARCZYK
i. st. szer. pchor. Łukasz NOWAK
j. st. szer. pchor. Jakub KOZACZYŃSKI.
k. sierż. pchor. Marcin HELAK,
l. sierż. pchor. Karol LEWANDOWSKI,
m. sierż. pchor. Michał TOMCZAK.

5. Za szczególne zaangażowanie podczas organizowanych na terenie Uczelni akcji krwiodawstwa oraz innych akcji charytatywnych:

a. szer. pchor. Jakub LUBAS,
b. st. szer. pchor. Maciej PASZKOT,
c. st. szer. pchor. Przemysław RODKIEWICZ,
d. Błażej JAŚKIEWICZ

 

 

Tekst: W. Wilczyńska
Foto: M. Smolak