fbpx

Udział podchorążych w konferencji lotniczej z okazji stulecia odzyskania niepodległości

Rafał Bieńczak

Podchorążowie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
W dniu 22 października 2018 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej miało miejsce otwarcie wystawy polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości pod nazwą „Per aspera ad astra”. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja poświęcona polskiemu lotnictwu. Lotnicza Akademia Wojskowa była reprezentowana przez grupę podchorążych trzeciego roku ze specjalności śmigłowcowej.

W Dużej Auli oraz na placu przed wejściem do Gmachu Głównego rozstawiona została bogata wystawa statyczna. Obejmowała ona atrakcje historyczne, takie jak egzemplarz polskiego myśliwca PZL.P11c oraz konstrukcje współczesne. Spośród eksponatów z tej drugiej kategorii wyróżnić należy dwumiejscowy szybowiec z napędem elektrycznym AOS-71.
Agenda konferencji przewidywała dwa panele. Pierwszy poświęcony polskim instytucjom i organizacjom lotniczym, a drugi skoncentrowany na przemyśle lotniczym w Polsce. Organizatorom udało się zaprosić doskonałych prelegentów do wygłoszenia wykładów. Między innymi niekwestionowany autorytet w dziedzinie historii lotnictwa dr. inż. Andrzeja Glassa. Warto dodać, że dr Glass jest znany niektórym studentom naszej uczelni ze względu na fakt organizowania przez niego comiesięcznych otwartych wykładów zwanych od jego nazwiska „Glassówkami”.
Uczestnictwo w otwarciu wystawy było wartościowym doświadczeniem dla studentów LAW. Z jednej strony wydarzenie dało możliwość wysłuchania refleksji na temat historii lotnictwa z ust szefów najważniejszych instytucji lotniczych w kraju. Z drugiej strony konferencja obfitowała w ciekawe prelekcje. Od rzetelnej analizy przedstawionej przez redaktora naczelnego czasopisma Lotnictwo Aviation International Jerzego Gruszczyńskiego, po wzorowy wykład ppłk dr. inż. Michała Jasztala z Wojskowej Akademii Technicznej na temat uzbrojenia lotniczego. Ponadto podchorążowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością takich przedsiębiorstw jak WSK-PZL Świdnik, PLL LOT, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, General Electric i Thales Polska, z którymi prawdopodobnie przyjdzie im mieć styczność w przyszłej służbie wojskowej. Poza tym zaistniała możliwość konfrontacji ze studentami kół naukowych PW.

Teks i foto - Katedra Płatowca i Silnika