W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 4, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Tomasza IWANA pt. ,,Zastosowanie metod optymalizacji do określania wielkości zapasów części zamiennych w technice lotniczej”.

Promotorem ww. rozprawy jest Pan płk. dr hab. inż. Norbert Grzesik, prof. LAW. Promotorem pomocniczym jest Pani dr Justyna Tomaszewska, Lotnicza Akademia Wojskowa.
Recenzentami rozprawy są:

Pan płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL,
Pan dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT.

Rozprawa doktorska jest do wglądu w Bibliotece Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

pdfZawiadomienie

pdfRECENZJA 1 ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

pdfRECENZJA 2 ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

docxStreszczenie