Dziekan i Rada Wydziału Lotnictwa zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Konrada KUŹMY

 na temat "Zastosowanie logiki rozmytej do oceny niezawodności systemów uzbrojenia lotniczego".

1. Ogłoszenie.

2. Streszczenie rozprawy.

3. Recenzja 1.

4. Recenzja 2.