fbpx

W dniu 09.04.2019 r. podczas European Navigation Conference 2019 wręczono prof. dr. hab. inż. Markowi Grzegorzewskiemu nagrodę Polskiego Forum Nawigacyjnego. Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego, przyznawana jest corocznie w celu uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność organizacyjną, naukową lub publikacyjną.

Nagrodę przyznaje Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego na podstawie uchwały Kapituły Nagrody. Podczas każdej edycji konkursu przyznawana i wręczana jest jedna Nagroda.

Foto: https://enc2019.eu/