fbpx

Zaproszenie na konferencję naukową "Fizyka w lotnictwie"

Rafał Bieńczak

Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej ma zaszczyt poinformować o organizacji Konferencji Naukowej „FIZYKA W LOTNICTWIE”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2019 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jej celem jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć fizyki i ich zastosowań w lotnictwie wojskowym oraz cywilnym. W ramach konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące dynamiki podjętych prac naukowych oraz nowych kierunków rozwoju.

Ważne terminy

  • Zgłoszenie udziału w konferencji do 30.07.2019
  • Uiszczenie opłaty za udział w konferencji do 20.08.2019
  • Informacja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia* – 15.08.2019
  • Przesłanie pełnego tekstu referatu wraz z oświadczeniem autora/ów– 01.08.2019
  • Publikacja komunikatu wraz z programem konferencji – 10.09.2019

*informacja zostanie przekazana wyłącznie uczestnikom konferencji, którzy w karcie zgłoszeniowej zaznaczyli formę udziału w konferencji - „udział z referatem”.

Informacje:

1. Komunikat nr 1.

2. Karta zgłoszenia.

3. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

4. Wymogi edytorskie.

5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA
Wraz z kartą zgłoszenia prosimy o przesłanie do organizatora wypełnionych arkuszy zgody, które wynikają z "RODO".