Na wniosek Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów ppłk dr hab. inż. KOMOREK Andrzej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Stopień nadano w dniu 30 maja 2019 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Ppłk dr  hab. inż. Andrzej KOMOREK jest kierownikiem Katedry Awioniki i Systemów Sterowania.