W 2019 r. obchodzimy 25-lecie powstania Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej. W ramach obchodów tego szczególnego wydarzenia w dniach 4-5 września odbyła się konferencja naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, której celem była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji, rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.

Wydział Lotnictwa LAW kształci najwyższej klasy kadry oficerskie dla korpusu osobowego Sił Powietrznych RP. Uczelnia stworzyła unikatowy system kształcenia i szkolenia przyszłych pilotów wojskowych oparty na modelach kształcenia i szkolenia lotniczego opracowanych dla poszczególnych specjalności studiów i specjalności wojskowych. Wdrożenie kompleksowego systemu kształcenia kadr personelu latającego przyczyniło się do osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu wyszkolenia przyszłych oficerów do pełnienia służby na stanowiskach w Siłach Powietrznych RP. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju kształcącym kandydatów na żołnierzy zawodowych pilotów, nawigatorów i kontrolerów ruchu lotniczego – podkreśla Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Dziekan prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI powitał przybyłych gości oraz przedstawił 25-letnią historię Wydziału Lotnictwa.  Z tej okazji Rektor-Komendant uhonorował zaproszonych gości oraz pracowników Uczelni Odznaką Pamiątkową 25 lat Wydziału Lotnictwa oraz książką „Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego”, której wydanie sponsorował Instytut Pamięci Narodowej. 

W kolejnych sesjach konferencji poruszono m.in. następująca tematykę: geodezja satelitarna, technika kosmiczna, nawigacja lotnicza, morska, lądowa, techniki satelitarne w ruchu lotniczym, nawigacja obszarowa, procedury operacji powietrznych, systemy GIS w lotnictwie i nawigacji (mapy lotnicze i nie tylko), bezzałogowe systemy powietrzne, obserwacje laserowe satelitów, czy meteorologia lotnicza.

 

fot. Robert Ambroziak