W dniu 3 października 2016 roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na Wydziale Lotnictwa odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017.

Inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 dokonał dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP ppłk. dr hab. inż. Norbert Grzesik wraz z Prodziekanem ds. studentów płk dr inż. Adam Wetoszką oraz Prodziekanem ds. naukowych dr inż. Anetą Krzyżak.

Na uroczystość przybyli znamienici goście z zaprzyjaźnionych Uczelni, instytucji, przedstawiciele jednostek garnizonu, członkowie Rady Wydziału Lotnictwa WSOSP, kadra, pracownicy oraz studenci Wydziału Lotnictwa kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, Nawigacja I i II stopnia.

Dziekan Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych za uzyskanie wysokich wyników w nauce wyróżnił:

 • studentów wojskowych: pchor. Damiana Racinowskiego, pchor. Michała Uliczkę, pchor. Jakuba Sadowskiego, pchor. Kamila Michulca, pchor. Piotra Gulę
 • studentów cywilnych: Izabelę Kopeć, Andrzeja Kuryłek, Klaudię Górską
 • za działalność naukową wyróżnieni zostali: Kacper Kocioł, Paweł Krzysiak, Piotr Kasprzak
 • za najwyższą średnią z toku studiów wyróżnienie otrzymała: Urlyka Skotarczak

Akty powołania na:

 • opiekuna I roku otrzymali: na Kierunku Lotnictwo i kosmonautyka kpt. mgr. inż. Krzysztof Mikuła, na Kierunku Nawigacja mjr. mgr. Tomasz Opolski
 • Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka oraz Nawigacja – Prodziekanowi ds. studentów Wydziału Lotnictwa – płk. dr. inż. Adam Wetoszka
 • opiekuna studenckich praktyk inżynierskich studentów cywilnych - ppłk. mgr. inż. Mieczysław Królik
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych w specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym – kpt. mgr. inż. Maciej Ruszuk 
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych w specjalności Nawigator naprowadzania – ppłk. nawig. mgr. inż. Wojciechowi Słyk
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych w specjalności Nawigator statku powietrznego – mjr mgr. inż. Krzysztof Wyrwich
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych w specjalności Pilot statku powietrznego – kpt. rez. pil. mgr. Witoldowi Sokół
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych w specjalności Awionika – ppłk. mgr. inż. Arkadiusz Pawlik
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych w specjalności Bezzałogowe statki powietrzne – mjr. mgr. inż. Tomasz Zahorski
 • opiekuna praktyk dla studentów studiów wojskowych i cywilnych w specjalności Eksploatacja statków powietrznych i Ogólnolotniczej płk. rez. mgr. inż. Marek Rak
 • opiekuna studenckich praktyk dla studentów studiów cywilnych w specjalności: Pilotaż statku powietrznego, Zarządzanie ruchem lotniczym, Eksploatacja statków powietrznych i Eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych – mgr inż. Dariusz Joński

Podczas inauguracji roku akademickiego wyróżnionym studentom wręczono indeksy: szer. pchor. Łukaszowi Jarosińskiemu, szer. pchor. Filipowi Miszczukowi, szer. pchor. Patrycji Pilch, szer. pchor. Jakubowi Szczepaniakowi, szer. pchor. Michałowi Teodorowiczowi, Emilii Łatosz, Piotrowi Rodakowi, Karolowi Skórze, Magdalenie Szymczyk, Piotrowi Trzcińskiemu.

Dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP ppłk. dr hab. inż. Norbert Grzesik złożył życzenia tegorocznym studentom:
"W imieniu Rady Wydziału Lotnictwa, kadry dydaktycznej i pracowników oraz własnym, życzę Wam dużo wytrwałości w osiąganiu bardzo dobrych ocen, zdrowia, szczęścia oraz zadowolenia z obranej przez siebie drogi i Uczelni.
Życzę Wam, abyśmy w tym samym składzie mogli spotkać się spotkać na wręczeniu dyplomów i uroczystej promocji”.

Wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik.

Studentom I roku Wydziału Lotnictwa WSOSP gratulujemy i życzymy sukcesów.

materiał: mjr Wiesław Świerkowski