W dniu 11 grudnia na symulatorze broni strzeleckiej „ŚNIEŻNIK-1” odbyło się szkolenie strzeleckie dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.
Szkolenie, przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Katedry Taktyki i Uzbrojenia, miało na celu: zaprezentowanie możliwości bojowych podstawowej broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, zapoznanie z czynnościami wstępnymi do strzelania, składanie i rozkładanie rożnych typów broni oraz wykonanie symulacyjnego strzelania nr 1 z KBK AKMS.

Na wstępie szkolenia Szef Katedry Taktyki i Uzbrojenia ppłk dr inż. Andrzej Truskowski przeprowadził wykład nt. „Broń jako czynnik determinujący jakość sztuki wojennej”. W dalszej części szkolenia uczniowie zostali podzieleni na cztery podgrupy, w których zapoznani zostali z ww. zagadnieniami oraz każdy z nich miał możliwość wykonania strzelania z wykorzystaniem symulatora. W roli instruktorów na poszczególnych punktach nauczania wystąpili nauczyciele akademiccy KTiU: mjr Krzysztof Mikuła, mjr Tomasz Kulik i kpt. Robert Wójcicki. Kierownikiem strzelania był natomiast kpt. Sebastian Mikusek. Postawa uczniów oraz ich zaangażowanie w ramach zajęć zostały bardzo wysoko ocenione przez wykładowców.
Podczas pobytu w LAW klasa mundurowa zwiedziła ponadto Wojskowy Port Lotniczy 41. BLSz oraz Muzeum Sił Powietrznych.
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów LO, czego wyrazem, w końcowej jego części, była ożywiona dyskusja. Niektórzy z uczniów są zainteresowani studiami w Lotniczej Akademii Wojskowej.
Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach od kilku lat funkcjonuje pod patronatem Lotniczej akademii Wojskowej.