W dniu 3 grudnia 2019 roku w auli Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się V konferencja naukowa nt. „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”. Tradycyjnie przedsięwzięcie zorganizowała Katedra Taktyki i Uzbrojenia, natomiast w tym roku wysiłek współorganizacji konferencji podjęły również: Muzeum Sił Powietrznych oraz Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej.

Tradycyjnie patronat medialny nad konferencją objął Wojskowy Instytut Wydawniczy oraz miesięcznik „Polska Zbrojna”. Jak co roku myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego rożnych rodzajów lotnictwa we wszystkich stanach funkcjonowania państwa. W związku z przypadającą w tym roku rocznicą 100-lecia polsko – amerykańskiej współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego pierwszy panel konferencji poświęcony był zagadnieniom i doświadczeniom wynikającym z tej współpracy. Ponadto Muzeum SP, biorąc pod uwagę wspomnianą rocznicę, w holu przy auli Wydziału Lotnictwa LAW wyeksponowało specjalny, bardzo ciekawy, wernisaż na ten temat. Można go będzie oglądać do końca stycznia 2020 roku.
Konferencja miała na celu m. in.: wymianę poglądów i doświadczeń na temat historycznych i współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa; omówienie aktualnej problematyki związanej z użyciem lotnictwa wojskowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny; podjęcie dyskusji na temat doświadczeń w zakresie funkcjonowania narodowego i sojuszniczego systemu kierowania i dowodzenia lotnictwem oraz wymianę doświadczeń na temat szkolenia lotniczego i bezpieczeństwa lotów.
„ (…) Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak szerokie spektrum zadań realizuje lotnictwo wojskowe już w czasie pokoju i jaką rolę może ono odgrywać w przypadku sytuacji kryzysowej i w czasie wojny. Uwzględniając nowe elementy globalnego bezpieczeństwa w XXI wieku, można przyjąć, że to właśnie lotnictwo jest idealnym środkiem wymuszania pożądanych zachowań stron konfliktu, niekiedy eliminującym potrzebę użycia do tego celu innych Rodzajów Sił Zbrojnych (…) – powiedziała otwierając konferencję Prorektor LAW ds. naukowych Pani dr hab. inż. Aneta Krzyżak.
W konferencji wzięli udział m. in. przedstawiciele: Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ; COP – DKP, COM – DKM, COL – DKL, DKWS, Dowództwa WOT, dowódcy 23. BLT i 56. BLot oraz przedstawiciele 25. BKPow, 6. BPD, 44. BLM, 2 BOT. Licznie reprezentowane były również uczelnie wojskowe, cywilne i instytuty naukowo – badawcze, a także klasy mundurowe szkół średnich, z którymi współpracuje LAW.
Tradycyjnie konferencja stała się doskonałym forum wymiany doświadczeń, jak również wyrażenia poglądów na temat funkcjonowania lotnictwa w Polsce. „Uważam, że konferencja ta jest niezbędna dla utrzymania oraz podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie, a co za tym idzie utrzymania poziomu zdolności bojowej przez związki taktyczne i jednostki wojskowe lotnictwa SZ RP. Jest ona konieczna do realizacji w cyklu corocznym, a Lotnicza Akademia Wojskowa wydaje się doskonałym miejscem do tego celu” – powiedział w ramach podsumowania płk dypl. pil. Dariusz Biernacki z Zarządu Planowania Operacyjnego i Szkolenia P-3/P-7 Sztabu Generalnego WP.
ppłk Andrzej Truskowski