W dniach 19-21 października 2016 roku w San Francisco, University of California (Clark Kerr Campus), Berkeley, USA odbył się Światowy Kongres Inżynierii i Informatyki, zawierający 15 Międzynarodowych Konferencji Naukowych z różnych dziedzin wiedzy. W konferencjach wzięli udział uczestnicy z całego świata (m.in. z: USA, Kanady, Australii, Japonii, Indii, Korei Południowej, Chin, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Afryki, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski).

W czasie ich trwania łącznie wygłoszono ok. 200 referatów z różnych dziedzin nauki, tj.: Systemy Łączności i Technologie (Communications Systems and Technologies), Elektrotechnika (Inżynieria elektryczna) i jej zastosowania (Electrical Engineering and Applications), Edukacja i Technologia informatyczna (Education and Information Technology), Inteligentna Automatyka i Robotyka (Intelligent Automation and Robotics), Modelowanie, Symulacja i Sterowanie (Modeling, Simulation and Control), Przetwarzanie sygnałów i Inżynieria obrazów (Signal Processing and Imaging Engineering) i inne.

W Światowym Kongresie Inżynierii Informatyki WCECS 2016 (World Congress on Engineering and Computer Science) w ramach Międzynarodowej Konferencji nt. Elektrotechniki i jej zastosowań ICEEA (International Conference on Electrical Engineering and Applications) wziął udział uczestnik z Polski, przedstawiciel Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w osobie mjr. dr. inż. Lucjana Setlaka. Wygłosił on referat nt. analizy porównawczej i symulacji wybranych komponentów nowoczesnych pokładowych autonomicznych systemów zasilania zaawansowanych samolotów zgodnie z koncepcją samolotu bardziej w pełni elektrycznego (MEA/ AEA), tj. "Comparative Analysis and Simulation of Selected Components of Modern on-board Autonomous Power Systems (ASE) of Modern Aircraft in line with the Concept of MEA/ AEA".
W wygłoszonym referacie mjr dr inż. Lucjan Setlak reprezentujący Wydział Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie przestawił innowacyjne rozwiązania technologiczne pokładowych autonomicznych systemów zasilania (ASE) w zakresie elektroenergetycznego systemu zasilania (EPS) oraz energoelektronicznego systemu zasilania (PES). Rozwiązania te zostały zaprezentowane w oparciu o dokonaną analizę porównawczą wybranych komponentów ASE (EPS, PES) zgodnie z trendem samolotu bardziej/ w pełni elektrycznego MEA/ AEA. W kontekście dokonanego przeglądu ww. rozwiązań technologicznych, ogólnej analizy porównawczej przykładowych komponentów ASE, wybranych z grupy samolotów cywilnych (B-787, A-380 i A-350XWB)
i wojskowych (F-22 Raptor, JSF F-35), na przykładzie prądnicy synchronicznej opartej na magnesach trwałych (PMSG) w ramach systemu EPS oraz wielo-impulsowych przetworników w ramach systemu PES, przedstawiono dynamiczne modele matematyczne oraz dokonano symulacji tych komponentów w środowisku programistycznym Matlab/ Simulink. Na tej podstawie, w końcowej części referatu przedstawiono główne wnioski praktyczne, wynikające zarówno z przeprowadzonej analizy porównawczej (analiza literaturowa, symulacje) wybranych komponentów architektury zasilania systemu ASE współczesnych samolotów, jak również z dokonanych symulacji wybranych komponentów w myśl koncepcji MEA/ AEA.
Referat autorów mjr. dr. inż. Lucjana Setlaka oraz dr. inż. Rafała Kowalika z WSOSP został pozytywnie przyjęty przez Komitet Naukowy Konferencji (współczynnik akceptacji referatów w WCECS 50,08%) oraz opublikowany w czasopiśmie IAENG oraz Springer i zawarty w wielu bazach, m.in. IET INSPEC, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index, Engineering Information (Ei) Compendex, The Technology Research Databases (TRD) of CSA (Cambridge Scientific Abstracts), DBLP, Elsevier’s Scopus, Google Scholar, CiteSeerX, Ulrich’s and Computer Science Bibliographies for indexing etc. Ponadto, przedstawiciel "Szkoły Orląt" na Kongresie WCECS San Francisco 2016 w ramach Międzynarodowej Konferencji ICEEA pełnił funkcję przewodniczącego jednej z podkomisji oraz oceniał wystąpienia innych prelegentów.