W dniach 6-10 listopada 2016 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Medycyny Lotniczej i Kosmicznej w New Delhi, w którym udział wzięło około 250 osób z 20 państw w tym z Indii, Izraela, Australii, Anglii, Francji, Chin, Iranu, USA, Polski i innych. Uroczystego otwarcia Kongresu Naukowego dokonał Deepak Gaur – Prezydent Komitetu Organizacyjnego ICASM 2016. W czasie Kongresu zapewniono realizację prezentacji referatów w godzinach dopołudniowych i popołudniowych każdego dnia, a także prezentacji referatów w sesji plakatowej.

Podczas Kongresu łącznie wygłoszono ponad 100 interesujących referatów z dziedziny fizjologii lotniczej, psychologii, medycyny lotniczej, patofizjologii, fizjologii wysiłku fizycznego. Wszystkie tematy z tego zakresu przedstawiono w 17 sesjach naukowych w tym 3 sesjach plakatowych. Należy podkreślić, że w przebiegu Kongresu zaobserwowano dominację przedstawionych referatów z Indii. Wśród uczestników Kongresu odnotowano obecność przedstawicieli z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) jako jedynych z Polski. Naukowcy z WSOSP w osobach ppłk dr hab. Zbigniewa Wochyńskiego, dr Roberta Jędrysa i przewodniczącej Koła Naukowego "Psychofizyczne przygotowanie do lotów" sierż. pchor. Justyny Skrzyńskiej wzięli udział w prezentacji referatów w dziedzinie psychologii, fizjologii i medycyny lotniczej. Spośród wielu przedstawionych referatów na szczególną uwagę zasługują prace naukowe z Polski.

1) Jędrys R., Kobos Z., Skrzyńska J.P., Wochyński Z. pt. "Aviation Students’ attentional processes during the exercises on special aerial gymnastics instruments",
2) Wochyński Z., Kobos Z. Sobiech K.A. pt. "The Changes in cortisol and glucose cocentration in pilot –cadets’urine under the influence of exercises on Special Aerial Gymnastics Instruments",
3) Skrzyńska J.,Kobos Z., Wochyński Z. pt. "Analysis of human factor in air accidents in Poland in years 2010-2015".

Mimo skromnej reprezentacji z Polski przedstawiono 3 prace naukowe, które wzbudziły duże zainteresowanie. A czynnikiem wzmacniającym reprezentację był bardzo udany występ sierż. pchor. Justyny Skrzyńskiej w czasie prezentacji pracy naukowej.