W dniu 29 listopada 2016 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu AWF z okazji święta Uczelni. Uroczystego otwarcia posiedzenia Senatu dokonał Rektor dr hab. Andrzej Mastalerz prof. nadzw. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów doktorskich, habilitacyjnych oraz Doktora Honoris Causa.

W tym dniu dyplom doktora habilitowanego otrzymał Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego WSOSP ppłk dr hab. Zbigniew Wochyński, na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. "Wskaźniki funkcjonalne i biochemiczne w ocenie adaptacji wysiłkowej w ekstremalnych warunkach szkolenia podchorążych pilotów". Podczas uroczystości również zostali wyróżnieni wybitni trenerzy i sportowcy z różnych dyscyplin sportowych.