W dniu 08 grudnia 2016 roku w auli Wydziału Lotnictwa WSOSP im. gen. bryg. pil. dr Józefa Kowalskiego odbyła się konferencja naukowa nt. "Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa". Organizatorem konferencji była Katedra Taktyki i Uzbrojenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Konferencja odbywała się w murach dęblińskiej uczelni już po raz trzeci. Myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, funkcjonowanie systemu dowodzenia lotnictwem oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.

Ponadto konferencja miała na celu:

• wymianę poglądów i doświadczeń na temat współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa wojskowego i lotnictwa służb porządku publicznego;
• omówienie problematyki związanej z użyciem lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
• podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania narodowego i sojuszniczego systemu dowodzenia lotnictwem;
• wymianę doświadczeń w zakresie procesu targetingu w działaniach połączonych na różnych poziomach dowodzenia.

W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości z jednostek lotnictwa Sił Zbrojnych RP, m. in. zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski, szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP płk dypl. pil. Cezary Wasser, zastępca dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Robert Cierniak oraz przedstawiciele dowódców: 2. SLT, 4. SLSz, BLMW, 1. BLWL, 6. BPD. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele szkolnictwa wojskowego: Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. Tadeusz Zieliński, profesor nadzwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Adam Kozakiewicz oraz przedstawiciele innych szkół, uczelni wojskowych oraz ośrodków szkolenia. W imieniu Rektora-Komendanta WSOSP uczestników przywitał oraz otworzył konferencję Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. nadzwyczajny WSOSP.
Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne: pierwszy dotyczył użycia lotnictwa w czasie pokoju. Drugi natomiast - użycia tego rodzaju sił zbrojnych w czasie kryzysu i wojny. Poszczególne wystąpienia wzbudziły burzliwą dyskusję wśród uczestników. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia na temat funkcjonowania lotnictwa morskiego w Polsce, ale także udziału lotnictwa taktycznego i BSP w konflikcie rosyjsko-ukraińskim czy funkcjonowania SD DKP w systemie dowodzenia połączoną operacją obronną na terenie RP. Jednym z wniosków konferencji jest konieczność cyklicznego, corocznego jej organizowania z udziałem przedstawicieli jednostek wojskowych.

zobacz również

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/21303?t=Odbudowac-lotnictwo-morskie

materiał: ppłk Andrzej Truskowski, mjr Wiesław Świerkowski