W dniu 3 grudnia 2019 roku w auli Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się V konferencja naukowa nt. „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”. Tradycyjnie przedsięwzięcie zorganizowała Katedra Taktyki i Uzbrojenia, natomiast w tym roku wysiłek współorganizacji konferencji podjęły również: Muzeum Sił Powietrznych oraz Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej.

W dniu 11 grudnia na symulatorze broni strzeleckiej „ŚNIEŻNIK-1” odbyło się szkolenie strzeleckie dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.
Szkolenie, przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Katedry Taktyki i Uzbrojenia, miało na celu: zaprezentowanie możliwości bojowych podstawowej broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, zapoznanie z czynnościami wstępnymi do strzelania, składanie i rozkładanie rożnych typów broni oraz wykonanie symulacyjnego strzelania nr 1 z KBK AKMS.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 02.12.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.11.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla wykładowców oraz pracowników LAW na wyjazdy zagraniczne: w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć) oraz szkoleniowych (udział w szkoleniach/kursach) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.11.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.