W dniu 25 czerwca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Michał Burek.

Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej ma zaszczyt poinformować o organizacji Konferencji Naukowej „FIZYKA W LOTNICTWIE”.

Jak co roku, studenci  Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna wzięli udział w specjalistycznych zajęciach dydaktycznych z zakresu nawigacji lotniczej oraz satelitarnych metod nawigacyjnych wykorzystywanych w lotnictwie w Katedrze Nawigacji Lotniczej Wydziału Lotnictwa - Lotniczej Akademii Wojskowej. Przyjazd do słynnej Szkoły Orląt w Dęblinie, odbył się w dniach 16-17. 04. 2019.

W dniu 09.04.2019 r. podczas European Navigation Conference 2019 wręczono prof. dr. hab. inż. Markowi Grzegorzewskiemu nagrodę Polskiego Forum Nawigacyjnego. Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego, przyznawana jest corocznie w celu uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność organizacyjną, naukową lub publikacyjną.

Szanowni Państwo,
W imieniu Dziekana Wydziału Lotnictwa Pana prof. dr. hab. inż. Marka Grzegorzewskiego informuję, że:
Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali D 10 odbędzie się seminarium naukowe otwierające przewód doktorski przez: