W dniu 3 października 2018 r. Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej uroczyście rozpoczął kolejny rok akademicki 2018/2019.
„Mam zaszczyt dokonania Immatrykulacji w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018 to także setna rocznica powstania lotnictwa wojskowego” – tymi słowami, swoje przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019, rozpoczął Dziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI.

1. Podział studentów I roku studiów na grupy:

pdfa. Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka studia stacjonarne pierwszego stopnia; 

pdfb. Kierunek Nawigacja studia stacjonarne pierwszego stopnia; 

UWAGA zmiany w planach

2. Plan zajęć na pierwsze trzy dni:

W dniach 11-12 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Satelitarne Pozycjonowanie - Precyzyjna Nawigacja - Mobilny Monitoring". Celem Konferencji była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.

W dniach 27.08. – 07.09.2018r. podchorążowie pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych uczestniczyli w podróży studyjnej do wybranych jednostek wojskowych z różnych Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem podróży studyjnej było zapoznanie młodych adeptów lotnictwa z historią, tradycjami, a także przeznaczeniem, zadaniami, strukturą organizacyjną, procesem szkolenia oraz sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu poszczególnych JW.

W dniach 26-28.06.2018 r., 10-13.07.2018 r., 24-26.07.2018 r. kadra Katedry Taktyki i Uzbrojenia w osobach: ppłk mgr Waldemar SULIMA, mjr dr inż. Tomasz KULIK, kpt. mgr Robert WÓJCICKI, realizowała zajęcia praktyczne w ramach szkolenia personelu narażonego na izolację SERE oraz powszechnej obrony przeciwlotniczej z podchorążymi I, II, i III roku studiów wojskowych.