fbpx

Udział w konferencji naukowej w UPH w Siedlcach

Robert Ambroziak

W dniach 24-25 maja, w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wojna i bezpieczeństwo militarne – wojna i migracje”. Otwarta została ona uroczyście przez prorektora UPH prof. dr hab. Mirosława Minkinę. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu badaczy z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. Jej głównym celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i procesów migracyjnych w ujęciu dyscyplin naukowych: nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce, socjologii, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, jak również przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskiem wojny i procesów migracyjnych w XXI wieku. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Minister Beata Kempa – Członek Rady Ministrów.

Stypendium Ministra dla studenta Wydziału Lotnictwa

Robert Ambroziak

Inż. Paweł Krzysiak rozpoczął studia na Wydziale Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w październiku 2014, obecnie jest studentem I semestru studiów magisterskich. Praca inżynierska pod tytułem „Analiza zastosowania i zasady działania naziemnego systemu antykolizyjnego” została oceniona jako wyróżniająca się zarówno przez promotora jak i recenzenta.

X Konferencja naukowo - techniczna

Robert Ambroziak

W dniach 22- 25 maja 2018 r. w Gdyni, kadra i podchorążowie Wydziału Lotnictwa (WL) oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL) reprezentowali WSOSP na X Konferencji naukowo - technicznej organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej pt. Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) 2018. Celem konferencji było promowanie roli i znaczenia Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) w czasie pokoju i walki zbrojnej oraz integracja szkolnictwa wojskowego w zakresie doskonalenia kadr wojsk OPL.