W dniach 22- 25 maja 2018 r. w Gdyni, kadra i podchorążowie Wydziału Lotnictwa (WL) oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL) reprezentowali WSOSP na X Konferencji naukowo - technicznej organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej pt. Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) 2018. Celem konferencji było promowanie roli i znaczenia Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) w czasie pokoju i walki zbrojnej oraz integracja szkolnictwa wojskowego w zakresie doskonalenia kadr wojsk OPL.

OGŁOSZENIE
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU LOTNICTWA

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że na funkcję Dziekana Wydziału Lotnictwa wybrany został:
prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI.

28 marca w obecności kadry kierowniczej i naukowo-dydaktycznej odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom wojskowych studiów pierwszego stopnia. Uroczystości przewodniczył Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

W dniu 16 marca br. odbyła się kolejna edycja podróży studyjnej do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego ze słuchaczami kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITAN, w pionie funkcjonalnym dowódczym.

Konkurs Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na najlepszą pracę dyplomową o tematyce mechanicznej.