fbpx

Podróż studyjna do Centrum Operacji Powietrznych

Robert Ambroziak

W dniu 16 lutego br. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITAN, odbyli podróż studyjną do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego. Grupę uczestników, której przewodzili oficerowie z Katedry Taktyki i Uzbrojenia WSOSP mjr dr inż. Tomasz KULIK oraz mjr dr inż. Kamil PRZYBYSZ, osobiście powitał Dowódca COP-DKP Pan gen bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI.

Nowy doktor na Wydziale Lotnictwa

Robert Ambroziak

W dniu 01.12.2017 roku na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ppłk dypl. mgr. inż. Andrzeja Truskowskiego na temat „Użycie lotnictwa Marynarki Wojennej RP na akwenie Morza Bałtyckiego” opracowanej pod kierownictwem naukowym płk. dr. hab. Eugeniusza Cieślaka oraz przy udziale promotora pomocniczego płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego.

Seminarium naukowe w Katedrze Nawigacji Lotniczej

Robert Ambroziak

W dniu siódmego grudnia 2017 roku, w Katedrze Nawigacji Lotniczej odbyło się seminarium naukowe z udziałem władz, nauczycieli oraz studentów Wydziału Lotnictwa. Wykład na temat „Wstępne analizy przestrzenne lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego RP” wygłosił prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Robert Ambroziak

W dniu 07 grudnia br. odbyło się seminarium naukowe mgr. inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. 

Referat został wygłoszony przed licznie zgromadzoną publicznością, w tym członkami Rady Naukowej Wydziały Lotnictwa WSOSP.