W dniu 16 lutego br. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITAN, odbyli podróż studyjną do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego. Grupę uczestników, której przewodzili oficerowie z Katedry Taktyki i Uzbrojenia WSOSP mjr dr inż. Tomasz KULIK oraz mjr dr inż. Kamil PRZYBYSZ, osobiście powitał Dowódca COP-DKP Pan gen bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI.

W czasie uroczystej inauguracji roku szkoleniowego odbywającej się w dniach 08-10.01.2018 roku w sali kinowej 33. dr OP w Gdyni, na zaproszenie dowódcy dywizjonu ppłk mgr inż. Krzysztofa Ramsa, zajęcia prowadził przedstawiciel Wydziału Lotnictwa ppłk dr inż. Andrzej Truskowski z Katedry Taktyki i Uzbrojenia.

W dniu 01.12.2017 roku na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ppłk dypl. mgr. inż. Andrzeja Truskowskiego na temat „Użycie lotnictwa Marynarki Wojennej RP na akwenie Morza Bałtyckiego” opracowanej pod kierownictwem naukowym płk. dr. hab. Eugeniusza Cieślaka oraz przy udziale promotora pomocniczego płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego.

W dniu siódmego grudnia 2017 roku, w Katedrze Nawigacji Lotniczej odbyło się seminarium naukowe z udziałem władz, nauczycieli oraz studentów Wydziału Lotnictwa. Wykład na temat „Wstępne analizy przestrzenne lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego RP” wygłosił prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz. 

W dniu 07 grudnia br. odbyło się seminarium naukowe mgr. inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. 

Referat został wygłoszony przed licznie zgromadzoną publicznością, w tym członkami Rady Naukowej Wydziały Lotnictwa WSOSP.