22 września b.r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyło się VII spotkanie koordynatorów programu Erasmus+ uczelni mundurowych oraz członków konsorcjum KONSMUND, do którego WSOSP przystąpiła w 2017 roku.

W dniach 13-16 lipca w Tureckiej Ankarze Naukowe Koło Młodych Konstruktorów zajęło pierwsze miejsce w konkursie International UAV Turkey Competition. Zespoły biorące udział miały do wykonania dwie misje modelami w lotach autonomicznych z użyciem systemu GPS. Do konkursu przystąpiło około 200 zespołów z całego świata.

Ośrodek szkolenia obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych Szkoły Orląt 12 czerwca otrzymał 3 Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych typu MicroFalcon. Na ręce Rektora-Komendanta WSOSP generała bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka przekazał je dyrektor PZL "Warszawa-Okęcie" S.A. Ivan Valcuende Villacorta.

W dniach 9-11.06.2017r. w Przylepie, na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej odbyła się XI edycja Akademickich Mistrzostw Polski na Celność Lądowania. Do rywalizacji stanęły zespoły skrzydlatych studentów z uczelni w Chełmie, Warszawy, Wrocławia i Dęblina.

W dniach od 9 do 11 czerwca br. Naukowe Koło Młodych Konstruktorów WSOSP wraz z Aeroklubem "Orląt" zorganizowało Puchar Polski Modeli Samolotów Redukcyjno-Latających. podstawą zakwalifikowania się do mistrzostw jest samodzielne wykonanie modelu, który jak najdokładnej odzwierciedla oryginał.