Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 31.10.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

W 2019 r. obchodzimy 25-lecie powstania Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej. W ramach obchodów tego szczególnego wydarzenia w dniach 4-5 września odbyła się konferencja naukowa „Polska Kosmiczna – Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring”, której celem była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji, rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.

Na wniosek Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów ppłk dr hab. inż. KOMOREK Andrzej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Stopień nadano w dniu 30 maja 2019 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Ppłk dr  hab. inż. Andrzej KOMOREK jest kierownikiem Katedry Awioniki i Systemów Sterowania.

W dniu 25 czerwca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Wiesława Masłowskiego na temat: „Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych”. Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Michał Burek.

Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej ma zaszczyt poinformować o organizacji Konferencji Naukowej „FIZYKA W LOTNICTWIE”.