fbpx

Konferencja naukowa Wydziału Lotnictwa WSOSP

W dniu 08 grudnia 2016 roku w auli Wydziału Lotnictwa WSOSP im. gen. bryg. pil. dr Józefa Kowalskiego odbyła się konferencja naukowa nt. "Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa". Organizatorem konferencji była Katedra Taktyki i Uzbrojenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Konferencja odbywała się w murach dęblińskiej uczelni już po raz trzeci. Myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, funkcjonowanie systemu dowodzenia lotnictwem oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.

Uroczystość wręczenia dyplomu habilitacyjnego

W dniu 29 listopada 2016 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu AWF z okazji święta Uczelni. Uroczystego otwarcia posiedzenia Senatu dokonał Rektor dr hab. Andrzej Mastalerz prof. nadzw. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów doktorskich, habilitacyjnych oraz Doktora Honoris Causa.

64 Międzynarodowy Kongres Medycyny Lotniczej i Kosmicznej

W dniach 6-10 listopada 2016 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Medycyny Lotniczej i Kosmicznej w New Delhi, w którym udział wzięło około 250 osób z 20 państw w tym z Indii, Izraela, Australii, Anglii, Francji, Chin, Iranu, USA, Polski i innych. Uroczystego otwarcia Kongresu Naukowego dokonał Deepak Gaur – Prezydent Komitetu Organizacyjnego ICASM 2016. W czasie Kongresu zapewniono realizację prezentacji referatów w godzinach dopołudniowych i popołudniowych każdego dnia, a także prezentacji referatów w sesji plakatowej.

Światowy Kongres Inżynierii i Informatyki - San Francisco 2016

W dniach 19-21 października 2016 roku w San Francisco, University of California (Clark Kerr Campus), Berkeley, USA odbył się Światowy Kongres Inżynierii i Informatyki, zawierający 15 Międzynarodowych Konferencji Naukowych z różnych dziedzin wiedzy. W konferencjach wzięli udział uczestnicy z całego świata (m.in. z: USA, Kanady, Australii, Japonii, Indii, Korei Południowej, Chin, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Afryki, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski).

Nowy rok akademicki - Wydział Lotnictwa WSOSP

W dniu 3 października 2016 roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na Wydziale Lotnictwa odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017.

Inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 dokonał dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP ppłk. dr hab. inż. Norbert Grzesik wraz z Prodziekanem ds. studentów płk dr inż. Adam Wetoszką oraz Prodziekanem ds. naukowych dr inż. Anetą Krzyżak.