W dniu 29 listopada 2016 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu AWF z okazji święta Uczelni. Uroczystego otwarcia posiedzenia Senatu dokonał Rektor dr hab. Andrzej Mastalerz prof. nadzw. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów doktorskich, habilitacyjnych oraz Doktora Honoris Causa.

W dniach 6-10 listopada 2016 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Medycyny Lotniczej i Kosmicznej w New Delhi, w którym udział wzięło około 250 osób z 20 państw w tym z Indii, Izraela, Australii, Anglii, Francji, Chin, Iranu, USA, Polski i innych. Uroczystego otwarcia Kongresu Naukowego dokonał Deepak Gaur – Prezydent Komitetu Organizacyjnego ICASM 2016. W czasie Kongresu zapewniono realizację prezentacji referatów w godzinach dopołudniowych i popołudniowych każdego dnia, a także prezentacji referatów w sesji plakatowej.

W dniach 19-21 października 2016 roku w San Francisco, University of California (Clark Kerr Campus), Berkeley, USA odbył się Światowy Kongres Inżynierii i Informatyki, zawierający 15 Międzynarodowych Konferencji Naukowych z różnych dziedzin wiedzy. W konferencjach wzięli udział uczestnicy z całego świata (m.in. z: USA, Kanady, Australii, Japonii, Indii, Korei Południowej, Chin, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Afryki, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski).

W dniu 3 października 2016 roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na Wydziale Lotnictwa odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017.

Inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 dokonał dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP ppłk. dr hab. inż. Norbert Grzesik wraz z Prodziekanem ds. studentów płk dr inż. Adam Wetoszką oraz Prodziekanem ds. naukowych dr inż. Anetą Krzyżak.

W miejscowości Bezmiechowa Górna w dniach 16-19 września odbyły się Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze, które są corocznie organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa.