Serwis zawiera najważniejsze dokumenty, w tym w szczególności uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora-Komendanta.