Uchwała nr 58/LXXXV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego na 2011 r.

Uchwała nr 57/LXXXV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego

Uchwała nr 56/LXXXV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie korekty planu rzeczowo - finansowego na 2010 r. - korekta Nr 3.

Uchwała nr 55/LXXXV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia na 6, 12 i 24 – miesięczny kurs oficerski dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających szkolenie w 2011 roku

Uchwała nr 54/LXXXV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biblioteki Głównej WSOSP