Uchwała nr 41/LXXXVI/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie

Uchwała nr 40/LXXXVI/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej Wyższaj Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach

Uchwała nr 39/LXXXVI/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej Wyższaj Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Uchwała nr 38/LXXXVI/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania kierunków studiów

Uchwała nr 37/LXXXVI/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia na 6, 12 i 24 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni - żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających szkolenie w 2012 roku