fbpx

Uchwała nr 66/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 66/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru pensum dla tych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych na rok 2012/2013