Uchwała nr 68/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszeniu Ministrowi Obrony Narodowej kandydatów do Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Uchwała nr 67/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszeniu Ministrowi Obrony Narodowej kandydatów do Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Uchwała nr 66/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru pensum dla tych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych na rok 2012/2013

Uchwała nr 65/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad oceniania poszczególnych elementów postepowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe, dla kandydatów na oficerów, rozpoczynające się w roku 2013

Uchwała nr 64/LXXXVII/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie okrerślenia "Planu wydawniczego Wyższej Szkoły oficerskiej Sił Powietrznych na rok 2013"