Uchwała nr 42/LXXXVIII/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zarządzenia Rektora-Komendanta w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz innych kodeksów etycznych

Uchwała nr 41/LXXXVIII/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich

Uchwała nr 40/LXXXVIII/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013

Uchwała nr 39/LXXXVIII/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Uchwała nr 38/LXXXVIII/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych