Uchwała nr 41/LXXXIX/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora-Komendanta z wnioskiem o powołanie Rady Wydawniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Uchwała nr 40/LXXXIX/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za rok obrotowy 2014

Uchwała nr 39/LXXXIX/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

Uchwała nr 38/LXXXIX/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 31/LXXXIX/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zmieniającą statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Uchwała nr 37/LXXXIX/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności zawieranych ze studentami i słuchaczami