Uchwała nr 57/XC/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Kalendarza Wyborczego na rok akademicki 2015/2016 w wyborach uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Uchwała nr 56/XC/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowizorium rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała nr 55/XC/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

Uchwała nr 54/XC/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej efektów kształcenia dla studiów II stopnia (2,5 letnich) na kierunkach "Lotnictwo i kosmanautyka" oraz "Nawigacja" dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Uchwała nr 53/XC/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia pracowni w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki