Uchwała nr 83/2016 z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie przeciwstawiania się aktom agresji i nietolerancji

Uchwała nr 82 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 81 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego i planu wydatków majątkowych na rok 2016

Uchwała nr 80 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji Zastępcy Dyrektora Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Uchwała nr 79 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji Kierownika Zakładu Historii i Wychowania Patriotycznego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki