Uchwała Nr 90 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie określenie efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka prowadzonych w Wydziale Lotnictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała Nr 89 z dnia 18.12.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 28/2017 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej

Uchwała Nr 88 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/2016 Senaty Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 22 marca 2016 r. dotyczącej zarządzenia wyborów do władz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kadencję 2016-2020 oraz przyjęcia korekty kalendarza wyborczego na kadencję 2016-2020

Uchwała Nr 87 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za rok obrotowy 2017 i 2018

Uchwała Nr 86 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego