Uchwała Nr 66 z dnia 17.12.2018 w sprawie planu wydatków majątkowych na rok 2019

Uchwała Nr 65 z dnia 17.12.2018 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

Uchwała Nr 64 z dnia 17.12.2018 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Lotniczej Akademii Wojskowej

Uchwała Nr 63 z dnia 17.12.2018 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacją w Lotniczej Akademii Wojskowej

Uchwała Nr 62 z dnia 17.12.2018 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/20023