Uchwała Nr 87 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wygaśnięcia działalności Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej oraz innych uchwał

Uchwała Nr 86 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora

Uchwała Nr 85 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

Uchwała Nr 84 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie "Planu Wydatków Majątkowych Lotniczej Akademii Wojskowej na 2020 r."

Uchwała Nr 83 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie za rok obrotowy 2019 i 2020