fbpx

Uchwała Nr 81 z dnia 23.09.2019 r.

Uchwała Nr 81 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie opisu efektów uczenia się dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku: Logistyka, prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 80 z dnia 23.09.2019 r.

Uchwała Nr 80 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie opisu efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku: Logistyka, prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 79 z dnia 23.09.2019 r.

Uchwała Nr 79 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie opisu efektów uczenia się dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 78 z dnia 23.09.2019 r.

Uchwała Nr 78 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie opisu efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 77 z dnia 23.09.2019 r.

Uchwała Nr 77 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku: Logistyka, prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej w roku akademickim 2019/2020