Uchwała Nr 10 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powołania Akademickiej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 9 z dnia 28.02.2020 r. zmieniająca uchwałę nr 18/2019 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Nr 8 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rektora-Komendanta o przyznanie nauczycielowi akademickiemu nagrody Ministra Obrony Narodowej za działalność naukową

Uchwała Nr 7 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rektora-Komendanta o przyznanie nauczycielowi akademickiemu nagrody Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku

Uchwała Nr 6 z dnia 28.02.2020 r. sprawie opinii w sprawie przyjęcia korekty nr 7 "Planu Wydatków Majątkowych Lotniczej Akademii Wojskowej na 2019 r." przyjętego uchwałą nr 82/2019 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 12 grudnia 2019 r.