Uchwała Nr 3 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz w sprawie zasad jego sporządzania i wydawania

Załaczniki:

pdfUchwała Nr 3 z dnia 03.02.2020 r.

pdfZałącznik nr 1