Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 25 czerwca 2007 r.w sprawie opłat z tytułu udziału w egzaminach wstępnych na szkolenie wojskowe

Zarządzenie Nr 10/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty studentom i uczestnikom kursów dokształcających.